Novaka Radonjića 59

21000 Novi Sad, Srbija

381(0)21-531-657

info@engel.rs

PROIZVODNJA PRODAJA I ODRŽAVANJE MEDICINSKE,

LABORATORIJSKE I INDUSTRIJSKE OPREME

Početna

Autorstvo i sva prava zadržava Engel Ltd

Share on Facebook Share on LinkedIn Share via e-mail Print
ENGEL

MERAČ NIVOA GLUKOZE U KRVI

Sistem za kontrolu nivoa glukoze u krvi predstavlja nezaobilazni korak u planiranju tretmana Diabetes Mellitus-a. Glikemijska kontrola postiže se adekvatnim insulinskim tretmanom, u čemu izuzetnu ulogu ima često testiranje sa ciljem određivanja nivoa glukoze u krvi. Samokontrola nivo glukoze u krvi je preporučena i u “Vodic Za Dijagnostikovanje i Lecenje Diabetes Mellitus-a” publikovanom od strane ministarstva zdravlja Republike Srbije.

MEDISIGN MM800 koristi elektrohemijsku biosenzor tehnologiju u određivanju koncentracije glukoze u krvi, što ga čini bržim, pouzdanijim i jednostavnijim za upotrebu. Kada se uzorak krvi nanese na test tračicu, glukoza u krvi stupa u hemijslku reakciju sa supstancom na tračici, pri čemu produkuje električni signal. Intenzitet električne struje srazmeran je koncentraciji glukoze u uzorku, te se za izmerenu jačinu struje na displeju prikazuje odgovarajuća koncentracija glukoze u krvi. Tačnost i ponovljivost testova utvrđeni su prema međunarodnom standardu: EN ISO 15197:2003.

TOPLOMERI

Digitalni termometri su brz, efikasan i praktičan izbor za merenje bazalne temperature. DT-K11A predstavlja idealno rešenje kada temperaturu treba izmeriti brzo, za svega 10s - rektalno. Za razliku od infracrvenih termometara, digitalni termometar ne zahteva baždarenje jer merenje ne zavisi od ambijentalnih uslova. DT-K11A je lak, vodootporan, sa zvučnim upozorenjem i funkcijom samoisključivanja, koja obezbeđuje dug život baterije.